Strona główna Odwiedź stronę producenta: www.bio-gen.pl Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie Zobacz nasze inne preparaty

Zawierający probiotyk preparat dla cieląt, źrebiąt, prosiąt, jagniąt i koźląt.


Skład

Zawierający probiotyk o koncentracji CFU 9,6x1010/gram preparatu dla cieląt, źrebiąt, prosiąt, jagniąt i koźląt w początkowym okresie ich życia. Został opracowany do podawania doustnego lub podczas odpajania z mlekiem bądź siarą. Podawanie preparatu już w pierwszych dniach życia jest działaniem konkurencyjnym w stosunku do mikroflory patogennej nazywane "Efektem zajętego miejsca". Ten korzystny wpływ na układ pokarmowy noworodków został poparty licznymi doświadczeniami i obserwacjami. Stosowanie BIOGEN N w bardzo istotny sposób poprawia zdrowotność zwierząt oraz ogranicza upadki.


Sposób stosowania

preparat najlepiej podawać w pierwszym lub drugim dniu życia a następnie w 7, 14, 21, 28, w ilościach gramów na sztukę:

cielęta 1,5 grama

źrebięta 2,0 grama

prosięta 0,3 grama

jagnięta i koźlęta 0,5 grama.


Efekty działania

Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład preparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu oraz lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju noworodków zwierzęcych. Bakterie te, produkują ponadto nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów oraz substancje antyenterotoksyczne przeciwko aminom heterocyklicznym chorobotwórczych szczepów Escherichia coli i niektórym mykotoksynom. W konsekwencji w sposób istotny ograniczają upadki i choroby biegunkowe prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt. Bakterie kompozytu (probiotyku) charakteryzują się także wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistym tropizmem do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego, kolonizując (zasiedlając) go szybciej niż czynią to inne drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się u nowonarodzonych zwierząt naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa hamująca rozwój schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także Rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych.